info

”Iqraa” Vrouwensalon

 
Insaf organiseert wekelijks voor multiculturele Arabische vrouwen een ontmoetingsplaats ,waar zij elkaar leren kennen op informele wijze ideeën kunnen uitwisselen en elkaar tot steun kunnen zijn.
Insaf organiseert algemene activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. Elke bijeenkomst behandelt een nieuw onderwerp die de vrouwen zelf bepalen binnen het thema ”Sociale kennis en vaardigheden” ”Islamitische cultuur en educatie”.
Het is een ontmoetingsbijeenkomst die de vrouwen met elkaar bindt en versterkt om elkaars kennis en vaardigheden te delen.
In die bijeenkomst kunnen de vrouwen verschillende kennis en ervaring met elkaar uitwisselen over educatieve, maatschappelijke en culturele onderwerpen waar ze elkaar kunnen ondersteunen en inspireren.
De bijeenkomst wordt in Arabisch/Nederlands gesproken.
 

”Weer zin in het leven”

 
onder begeleiding van een psycholoog organiseert Insaf gesprekken therapie bijeenkomsten voor vrouwen die zich niet lekker in hun vel zitten door stress, migratie, depressieaandoening en overige problemen.
De doelstelling van deze bijeenkomsten is om de vrouwen te oriënteren tot dat ze zich vol op van het leven kunnen genieten ,de controle over hun gedachten in het leven terug te krijgen, vrij van de oude patronen, weer lekker in hun vel zitten en gewoon in het hier en nu te leven en weer jezelf te zijn.
 

“Sport en bewegingsactiviteiten ”Zumba”

 
Doormiddel van het aanbieden van laagdrempelige sportieve activiteiten zorgt Insaf om vrouwen te activeren om te bewegen en gezond te blijven en in contact te komen met vrouwen van diverse achtergronden. Op deze manier zijn ze bezig met sport en tegelijkertijd versterken ze de ontmoeting en de verbondenheid met elkaar. Het is een sport die de meeste vrouwen aanspreekt. Zumba is een combinatie van aerobics en (een vereenvoudigde vorm) van Latin Dance. Op Latin muziek worden fitness- en dansbewegingen gecombineerd. Denk dan aan salsa, merengue, calypso, maar ook hip-hop.

 

”Ontmoeting en bindingsactiviteiten”

 
Jaarlijks organiseert Insaf themabijeenkomsten voor vruchtbaar dialogen met verschillende vrouwen organisaties en multiculturele groepen om de actuele gebeurtenissen te bespreken en de maatschappelijke ontwikkeling te volgen.
De doelstelling van de themabijeenkomsten is om de multiculturele vrouwen dichterbij elkaar te brengen en de drempels te verlagen onder het motto “samen staan we sterk”. Daarnaast organiseert Insaf ieder jaar de wereldvrouwendagfeest in samenwerking met VAZ organisaties.
 

”Educatieve uitjes”

 
Insaf organiseert elk jaar educatieve uitjes voor haar doelgroep vrouwen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur waar de vrouwen in een ontspannende sfeer Nederland ontdekken en zich lekker kunnen vermaken

Nieuw” Opvoeden in Vertrouwen”

Opvoeden is voor elke ouder een lastige taak. Extra lastig wordt het wanneer je je kind op moet voeden in een maatschappij die andere normen en waarden nastreeft dan die jij er vanuit je cultuur op na houdt. Het is lastig om te bepalen wat goed en wat slecht voor je kind is, omdat het kind tussen twee culturen in zit die beide eisen aan hem/haar stellen. Zelfs jonge ouders met een Marokkaanse/Arabische achtergrond die in Nederland zijn opgegroeid staan voor een uitdaging wat betreft de opvoeding van hun eigen kinderen. Juist omdat zij in twee culturen opgegroeid zijn valt het niet mee de juiste keuzes te maken: “Wat past het beste bij mij en wat past het beste bij mijn kind”.

Veel jongen moeders hebben zelf geen goed voorbeeld gehad aan hun eigen ouders, vooral in die gevallen waar duidelijk fysiek en psychisch geweld werd toegepast. Al deze aspecten maken het voor deze jonge moeders er niet makkelijker op om goede keuzes in de opvoeding van hun eigen kinderen te maken zonder zichzelf en hun kinderen geweld aan te doen.

Deze moeders maken zich ook zorgen over de toekomst van hun kinderen in Nederland. De aanhoudende berichten over criminaliteit en jihadisme enz. waar vele Marokkaanse jongeren in verzeild geraken, maakt dat de moeders streng en te controlerend optreden naar hun jonge kinderen met het doel ze straks beter in de hand te houden, maar vaak heeft een dergelijke aanpak juist het averechts werking. Deze groep moeders die vaak wel in Nederland zijn geboren en/of opgegroeid zijn steeds zoekende naar opvoedingsmethoden die beter aansluiten bij wat de samenleving van de moeders en hun kinderen vraagt. De cursus ‘Opvoeden in vertrouwen ’die Insaf aanbidt voorziet zeker wel, na de vele ervaringen, ruimschoots aan deze behoefte.

 

“Overige activiteiten”

 
Voor andere overige activiteiten kunt u ons altijd ons volgen op de facebookpagina van stichting Insaf.