Het team achter Insaf

Het team van Insaf bestaat uit de volgende leden:

Fatima Ahariz ( Voorzitter )

Yamina Krai ( Secretaris )

Fouzia Laamraoui ( Adviseur )

Amal Cherrat ( Penningmeester )

Ter ondersteuning hebben wij de steun van veel vrijwilligers. Zonder hen zouden we veel van ons werk niet kunnen doen!