Missie en visie

Stichting Insaf werkt aan de emancipatie en bewustwording van vrouwen uit minderheidsgroepen in Lelystad door middel van activiteiten, symposia en projecten met als doel:

Participatie en integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen waarden en normen en ook het ontdekken van het eigen kunnen.

Stichting Insaf houdt zich bezig met alle maatschappelijke vraagstukken op beleidsniveau. Vraagstukken die de Lelystadse vrouwen bezighouden, denk hierbij aan gezondheidszorg, opvoeding, culturele ontwikkeling tot zelfstandig ondernemen.
Voor alle onderwerpen geldt dat deze zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt voor alle vrouwen uit Lelystad.

Vrouwen uit andere steden zijn uiteraard zeer welkom!